11 February 2012

GABAY SA PANGANGALAGA NG KALUSUGAN NG PAMILYA

   Ugaliing kumonsulta sa doktor

   Mag-ehersisyo 3-5 beses sa isang linggo (walang tigil sa loob ng 30-45 minuto) 

   Umiwas sa paninigarilyo

   Piliin ang mga masusustansiyang pagkain tulad ng prutas at gulay

   Umiwas sa matatabang pagkain at sa palagiang pagpiprito

   Umiwas sa mga matatamis na pagkain 

   Umiwas sa pagkaing masyadong maalat o mataas sa sodium chloride. Sa halip, gumamit ng alternatibong may mababang sodium tulad ng PANSALT®.

Para sa karagdagang kaalaman sa PANSALT®, magtext sa 0917-811-SALT (7258), tumawag sa (02) 531-4881 o bumisita sa www.pansalt.ph.

No comments:

Post a Comment